قوانین مبارزه با پولشویی استرالیا

پولشویی چیست؟

 

پولشویی به زبان ساده فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی بخود بگیرد. پولشويي يا تطهير پول، فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

اگر چه اندازه گیری  این آثار منفی به آسانی میسر نیست، اما شواهد موجود حکایت از این دارد که این قبیل فعالیت های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می‌شود ، بلکه باعث تخریب بازار های مالی، ورشکستگی بخش خصوصی قانون‌مدار، کاهش بهره وری بخش اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگری می شود که درمجموع و به عنوان برآیند کلی به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. 

 

 1- تعريف پولشويي و تاريخچه آن:

پولشويي، طبق تعريف سازمان بين‌المللي پليس كيفري عبارت است از هر نوع عمل براي مخفي كردن يا تغيير دادن ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه‌‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.

 

يكي ديگر از تعاريف موجود براي پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه‌اي با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است، به منظور مخفي نگه‌داشتن منشاء و ماهيت غير قانوني سرمايه مذكور و همچنين كمك به هر شخص يا سازمان در ارتكاب اينگونه جرایم يا كمك به محو اثرات قانوني جرم.

 

در کشور استرالیا مبارزه با پولشویی بسیار جدی و توسط اداره AUSTRAC ناظر بر تمامی عملکرد کلیه بانک ها ، موسسات مالی و پولی ، صرافی های مجاز و ... می باشد . با مراجعه به لینک زیر می توانید کلیه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ملاحظه بفرمایید.

 

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006

 

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006